office

Over the Independent

Functies komen in elke organisatie voor. Zo lijkt het tenminste, want desgevraagd geeft elke medewerker aan op welke functie hij of zij “zit”. De realiteit is echter, dat functies zoals deze in werkelijkheid zouden moeten bestaan, slechts op papier bestaan. Daarmee wordt bedoeld dat gauw iets in een organisatie of bedrijf “functie” wordt genoemd. Kennelijk is men zich er wel van bewust dat er een soort van indeling moet bestaan. Daarmee is de kous echter nog niet af. Iets functie noemen maakt het nog lang geen functie.

Motivatie

Nog altijd zijn er bedrijven (grote(re) en kleine(re)) waarvan de meeste en zo niet alle medewerkers zonder enige vorm een functie hebben gekregen. Het is juist heel erg belangrijk om alle functies in de organisatie of bedrijf op correcte wijze weer te geven. Niet in de laatste plaats om daarmee de rechtspositie van de medewerkers te duiden. Correct opgestelde functiebeschrijvingen bieden ook houvast voor de periodieke beoordelingen en voor de maandelijkse compensatie. Als volgend punt kan worden genoemd dat medewerkers via hun eigen functiebeschrijving zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen. Het is te betreuren dat zovele medewerkers niet datgene krijgen waar zij aanspraak op kunnen maken. Voor de ene werkgever is het een kostenkwestie. De andere vindt het niet nodig.

Voor werkgevers kan het echter van redelijk groot belang zijn als ontslag van een medewerker aan de orde is. In het algemeen moet daarvoor toestemming worden aangevraagd tenzij criminaliteit een rol speelt of heeft gespeeld. Op staande voet ontslaan kan pas als daarvoor redelijke gronden aanwezig zijn. In alle overige situaties is dossiervorming noodzakelijk. Dossiervorming kan echter pas van doorslaggevende aard zijn indien duidelijk is welke taken en verantwoordelijkheden aan de medewerker zijn toebedeeld en aan welke kwaliteitsnormen moest worden voldaan. Er moet een meetlat zijn en zo’n meetlat is een correct opgestelde en gewogen functiebeschrijving.

Ervaring

the Independent heeft veel ervaring op gebied van functiebeschrijving en functiewaardering. Deze ervaring is grotendeels opgedaan bij de Rijksoverheid. Als een van de grootste werkgevers kent de Rijksoverheid duizenden functies en dus ook functiebeschrijvingen. Er is tevens ervaring opgedaan in het opzetten van zogenaamde functiegebouwen of functiehuizen. Correct opgestelde functiebeschrijvingen gekoppeld aan correct uitgevoerde functiewaardering, bieden een goede basis voor goed formatiebeheer.

Anders dan anderen

Ervaring Independent levert altijd maatwerk. Dat is een belofte. Maatwerk wordt verkregen door goede afspraken te maken en te verduidelijken waar de schoen knelt.